Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa

Zarządzenie Nr 79/24 z dnia 08.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci młodzieży” w 2024 roku. 

https://www.bip.zyrardow.pl/a,114817,zarzadzenie-nr-7924-prezydenta-miasta-zyrardowa-z-dnia-8-marca-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego.html

 

Zarządzenie Nr 80/24 z dnia 08.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” w 2024 r.

https://www.bip.zyrardow.pl/a,114819,zarzadzenie-nr-8024-prezydenta-miasta-zyrardowa-z-dnia-8-marca-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-pr.html

 

Zarządzenie Nr 97/24 z dnia 21.03.2024 r. W sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” w 2024 roku. 

https://www.bip.zyrardow.pl/a,114891,zarzadzenie-nr-9724-prezydenta-miasta-zyrardowa-z-dnia-21-marca-2024-r-w-sprawie-powolania-komisji-k.html

 

Zarządzenie Nr 105/24 z dnia 27.03.2024 r. Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 79/24 z dnia 08.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” w 2024 roku. 

https://www.bip.zyrardow.pl/a,114911,zarzadzenie-nr-10524-prezydenta-miasta-zyrardowa-z-dnia-27-marca-2024-r-zmieniajace-zarzadzenie-w-sp.html

Informację aktualizowano 2024-04-15 - 09:58:32
Informację dodano 2024-04-15 - 09:42:54
Informację wytworzono 2024-04-15 - 09:42:54
Wytwarzający/Odpowiadający Justyna Perłowska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Zarządzenie nr 10/2023 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie z dnia 21.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin korzystania z usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Informację aktualizowano 2024-01-16 - 08:32:12
Informację dodano 2024-01-16 - 08:32:12
Informację wytworzono 2024-01-16 - 08:32:12
Wytwarzający/Odpowiadający Renata Feder-Schab
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Zarządzenie nr 11 /2023 Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Informację aktualizowano 2023-12-27 - 10:19:28
Informację dodano 2023-12-27 - 10:19:28
Informację wytworzono 2023-12-27 - 10:19:28
Wytwarzający/Odpowiadający Agnieszka Stępska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Zarządzenie nr 5 / 2023 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie z dnia 04.07.2023 r. w sprawie zatwierdzenia standardów jakości usług społecznych

Informację aktualizowano 2023-12-07 - 11:08:51
Informację dodano 2023-12-07 - 11:08:51
Informację wytworzono 2023-12-07 - 11:08:51
Wytwarzający/Odpowiadający Renata Feder
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Zarządzenie nr 8 /2023 Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie z dnia 26 października 2023r.

Informację aktualizowano 2023-10-30 - 09:07:03
Informację dodano 2023-10-30 - 09:07:03
Informację wytworzono 2023-10-30 - 09:07:03
Wytwarzający/Odpowiadający Edyta Lubańska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Zarządzenie nr 30/2021 p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w CUS w Żyrardowie w zamian za święto przypadające w sobotę 25.12.2021 roku .

Informację aktualizowano 2023-06-15 - 14:00:55
Informację dodano 2021-11-29 - 09:03:28
Informację wytworzono 2021-11-29 - 09:03:28
Wytwarzający/Odpowiadający p. o. Dyrektora Monika Woźniak-Grabek
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie z 30 marca 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi – Organizator usług społecznych

Informację aktualizowano 2023-03-30 - 12:48:36
Informację dodano 2023-03-30 - 12:48:36
Informację wytworzono 2023-03-30 - 12:48:36
Wytwarzający/Odpowiadający Agnieszka Stępska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Zarządzenie nr 35/2021 Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w CUS w Żyrardowie w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

Informację aktualizowano 2021-12-23 - 21:16:07
Informację dodano 2021-12-23 - 21:16:07
Informację wytworzono 2021-12-23 - 21:16:07
Wytwarzający/Odpowiadający Agnieszka Stępska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Zarządzenie nr 34/2021 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Informację aktualizowano 2021-12-23 - 21:14:14
Informację dodano 2021-12-23 - 21:14:14
Informację wytworzono 2021-12-23 - 21:14:14
Wytwarzający/Odpowiadający Agnieszka Stępska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie