Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
DYREKTOR

DYREKTOR
Agnieszka Stępska


ZASTĘPCA DYREKTORA
Monika Woźniak-Grabek

tel. +48 (46) 855-31-26
e-mail: sekretariat@cus-zyrardow.pl

 

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 • Przygotowywanie materiałów dotyczących rozpoznania i oceny potrzeb pomocy społecznej — sporządzanie rocznego bilansu potrzeb i środków
 • Planowanie środków finansowych na świadczenia środowiskowej pomocy społecznej
 • Ocena problemów społecznych terenu i przedstawianie propozycji ich rozwiązań
 • Podejmowanie z upoważnienia Rady Miejskiej decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń pomocy społecznej
 • Analiza i ocena realizacji planu zaspokajania potrzeb oraz skuteczności świadczeń pomocy
 • Przedstawianie Radzie Miejskiej informacji i sprawozdań dotyczących zakresu występujących na terenie miasta, potrzeb pomocy społecznej oraz świadczeń pomocy
 • Współpraca z organizacjami oraz mobilizowanie środowiska lokalnego do działań na rzecz pomocy społecznej
 • Rozstrzyganie spraw spornych między pracownikami Centrum Usług Społecznych
 • Zapewnianie warunków organizacyjnych dla sprawnego działania Centrum Usług Społecznych
 • Reprezentowanie Centrum Usług Społecznych na zewnątrz
 • Określanie polityki kadrowej, dbałość o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji
Informację aktualizowano 2024-03-14 - 19:43:36
Informację dodano 2021-12-20 - 11:25:36
Informację wytworzono 2021-12-20 - 11:25:36
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie