Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie ogłasza nabór na 1 stanowisko urzędnicze: starszy referent w Zespole Administracyjno-Ekonomicznym

Informację aktualizowano 2022-02-10 - 13:57:54
Informację dodano 2021-11-15 - 10:07:06
Informację wytworzono 2021-11-15 - 10:07:06
Wytwarzający/Odpowiadający Edyta Lubańska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie ogłasza nabór na 1 stanowisko urzędnicze: samodzielny referent w Zespole Administracyjno-Ekonomicznym

Informację aktualizowano 2022-02-10 - 13:57:47
Informację dodano 2021-11-15 - 10:06:07
Informację wytworzono 2021-11-15 - 10:06:07
Wytwarzający/Odpowiadający Edyta Lubańska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie ogłasza nabór na 1 stanowisko urzędnicze: samodzielny referent w Zespole ds. Realizacji Zadań z Zakresu Pomocy Społecznej w Sekcji ds. Realizacji Świadczeń z Pomocy Społecznej

Informację aktualizowano 2022-02-10 - 13:57:39
Informację dodano 2021-11-15 - 10:04:50
Informację wytworzono 2021-11-15 - 10:04:50
Wytwarzający/Odpowiadający Edyta Lubańska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie ogłasza nabór na 3 stanowiska urzędnicze: referent w Zespole do Spraw Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Informację aktualizowano 2022-02-10 - 13:57:30
Informację dodano 2021-11-08 - 14:04:30
Informację wytworzono 2021-11-08 - 14:04:30
Wytwarzający/Odpowiadający Edyta Lubańska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Ogłoszenia o naborze na stanowisko: Koordynatora indywidualnych planów usług Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Informację aktualizowano 2021-11-15 - 10:01:42
Informację dodano 2021-10-27 - 15:12:13
Informację wytworzono 2021-10-27 - 15:12:13
Wytwarzający/Odpowiadający Edyta Lubańska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi – organizator usług społecznych

Informację aktualizowano 2021-11-15 - 10:01:35
Informację dodano 2021-10-27 - 15:12:50
Informację wytworzono 2021-10-27 - 15:12:50
Wytwarzający/Odpowiadający Edyta Lubańska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi – organizator usług społecznych

Informację aktualizowano 2021-10-15 - 12:03:14
Informację dodano 2021-10-15 - 12:02:34
Informację wytworzono 2021-10-15 - 12:02:34
Wytwarzający/Odpowiadający Edyta Lubańska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi – Koordynator indywidualnych planów usług społecznych

Informację aktualizowano 2021-10-15 - 12:03:02
Informację dodano 2021-08-06 - 13:17:17
Informację wytworzono 2021-08-06 - 13:17:17
Wytwarzający/Odpowiadający Edyta Lubańska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi – organizator usług społecznych

Informację aktualizowano 2021-08-05 - 10:09:57
Informację dodano 2021-06-29 - 14:01:01
Informację wytworzono 2021-06-29 - 14:01:01
Wytwarzający/Odpowiadający Monika Woźniak-Grabek
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi – Koordynator indywidualnych planów usług społecznych

Informację aktualizowano 2021-08-05 - 10:09:48
Informację dodano 2021-06-29 - 14:00:27
Informację wytworzono 2021-06-29 - 14:00:27
Wytwarzający/Odpowiadający Monika Woźniak-Grabek
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi – organizator usług społecznych

Informację aktualizowano 2021-06-10 - 13:44:23
Informację dodano 2021-06-09 - 15:12:42
Informację wytworzono 2021-06-09 - 15:12:42
Wytwarzający/Odpowiadający Monika Woźniak-Grabek
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi – Koordynator indywidualnych planów usług społecznych

Informację aktualizowano 2021-06-10 - 13:44:14
Informację dodano 2021-06-09 - 15:11:36
Informację wytworzono 2021-06-09 - 15:11:36
Wytwarzający/Odpowiadający Monika Woźniak-Grabek
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi – organizator usług społecznych

Informację aktualizowano 2021-06-10 - 13:44:05
Informację dodano 2021-05-24 - 15:23:26
Informację wytworzono 2021-05-24 - 15:23:26
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Informację aktualizowano 2021-06-09 - 15:09:00
Informację dodano 2021-06-01 - 08:46:19
Informację wytworzono 2021-06-01 - 08:46:19
Wytwarzający/Odpowiadający Monika Woźniak-Grabek
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi – organizator społeczności lokalnej

Informację aktualizowano 2021-06-01 - 13:42:51
Informację dodano 2021-05-24 - 15:21:56
Informację wytworzono 2021-05-24 - 15:21:56
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ogłasza nabór na dwa stanowiska pomocnicze i obsługi – Koordynator indywidualnych planów usług społecznych

Informację aktualizowano 2021-06-01 - 13:41:32
Informację dodano 2021-05-24 - 15:20:54
Informację wytworzono 2021-05-24 - 15:20:54
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie