Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Żyrardów realizuje projekt pn: Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

 

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej 

poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców

Miasta Żyrardowa, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu centrum usług społecznych w Żyrardowie jako nowej jednostki

organizacyjnej Miasta Żyrardowa.

Okres realizacji projektu – od 01.01.2021 r.  do 31.05.2023 r. 

Wartość projektu – 3 125 000 PLN 

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Informacje o dofinansowaniach UE dostępne pod adresem: www.mapadotacji.gov.pl. 

 

Logo Fundusze Europejskie

Informację aktualizowano 2024-03-14 - 13:46:07
Informację dodano 2021-07-28 - 14:35:47
Informację wytworzono 2021-07-28 - 14:35:47
Wytwarzający/Odpowiadający Monika Woźniak-Grabek
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie