Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Żyrardów dla Rodziny

Lp.

Nazwa i zakres usługi

Odbiorcy usługi

Zakres usługi w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS/interwencji EFS

Warunki tryb i sposób  kwalifikowania

Odpłatność

1.

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne jest usługą      skierowaną do osób, które  znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej i potrzebują pomocy psychologa. Sytuacje te mogą być wywołane kryzysami normatywnymi oraz wywołanych czynnikami zewnętrznymi.

Usługa polega na wstępnej konsultacji, postawieniu diagnozy i zdefiniowaniu problemu oraz  określeniu możliwych rozwiązań. W ramach usługi mogą być prowadzone konsultacje, poradnictwo, warsztaty, spotkania grup edukacyjnych i grup wsparcia.

Mieszkańcy Żyrardowa, osoby dorosłe, małżeństwa, osoby w związkach, rodziny

Usługa społeczna z zakresu wspierania rodziny, promocji i ochrony zdrowia

Zakres interwencji EFS wspieranie rodziny, usługa zdrowotna.

Wniosek (formularz odbiorcy usług społecznych) wraz z oświadczeniem złożony do KIPUS (w CUS)

Wymagania

- mieszkaniec Żyrardowa

- zgłaszane problemy psychologiczne

- zgoda przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego

Bezpłatnie

2.

Poradnictwo specjalistyczne

 

 

 

 

- Dietetyk

(usługa polegająca na diagnozie złych nawyków żywieniowych i wprowadzenie nowych prawidłowych dostosowanych do diety dziecka lub osoby dorosłej oraz potrzeb.)

- Rehabilitacja wad postawy

(usługa polegająca na pracy z dzieckiem, u którego stwierdzono wadę postawy w celu korekty istniejących zaburzeń statyki ciała, przyjmowania postawy skorygowanej i wyrabiania nawyków utrzymania prawidłowej postawy, terapię integracji sensorycznej.)

- Logopeda

(usługa polegająca na zapewnieniu specjalistycznej terapii logopedycznej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niepłynnością mówienia oraz u dorosłych wymagających wsparcia logopedy po udarach mózgu.)  

Mieszkańcy Żyrardowa, osoby dorosłe, dzieci 

Usługa społeczna z zakresu wspierania rodziny, promocji i ochrony zdrowia

Zakres interwencji EFS wspieranie rodziny, usługa zdrowotna.

Wniosek (formularz odbiorcy usług społecznych) wraz z oświadczeniem złożony do KIPUS (w CUS)

Wymagania

- mieszkaniec Żyrardowa

- zgłaszane problemy zdrowotne lub problemy
z wymową

- zgoda przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego

Bezpłatnie

3.

Terapia, rehabilitacja

 

 

 

 

Usługa skierowana do dzieci i rodzin dzieci niepełnosprawnych ukierunkowana na terapię i rehabilitację zaburzeń autystycznych, ADHD, mózgowego porażenia dziecięcego. W ramach usługi możliwe konsultacje, poradnictwo, warsztaty, terapie i rehabilitacje.       

Mieszkańcy Żyrardowa, dzieci

Usługa społeczna z zakresu wspierania rodziny, promocji i ochrony zdrowia

Zakres interwencji EFS wspieranie rodziny, usługa zdrowotna.

Wniosek (formularz odbiorcy usług społecznych) wraz
z oświadczeniem złożony do KIPUS (w CUS)

Wymagania

- mieszkaniec Żyrardowa

- zgłaszane problemy
z zakresu terapii
i rehabilitacji

- zgoda przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego

- orzeczenie o niepełnosprawności bądź opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie zaburzeń autystycznych, ADHD, mózgowego porażenia dziecięcego;

Bezpłatnie

4.

Żyrardowskie Biuro Interwencyjne

Usługa polegająca na świadczeniu dyżurów przez różnych specjalistów (policjantów, strażników miejskich, prawnika, psychologa, pracownika socjalnego)

W czasie dyżurów specjaliści będą udzielali porad oraz prowadzili spotkania edukacyjne z mieszkańcami w następujących obszarach:

- jak bronić swoich praw konsumenckich,

- jak nie dać się oszukać,

- sprawy mieszkaniowe (zadłużenie, eksmisje),

- trudne sprawy rodzinne.    

Mieszkańcy Żyrardowa,

Usługa społeczna z zakresu wspierania rodziny

Zakres interwencji EFS wspieranie rodziny

Wniosek (formularz odbiorcy usług społecznych) wraz
z oświadczeniem złożony do KIPUS (w CUS)

Wymagania

- mieszkaniec Żyrardowa

 

Bezpłatnie