Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Program „Czyste powietrze”

W Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie można składać wniosek z żądaniem wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie wydaje się w celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu wynikającego z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Informację aktualizowano 2021-07-28 - 15:00:57
Informację dodano 2021-07-28 - 15:00:57
Informację wytworzono 2021-07-28 - 15:00:57
Wytwarzający/Odpowiadający Renata Młyńczak
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie