Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Asystent osoby niepełnosprawnej

Zadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, m. in.:

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Szczegółowe informacje o programie oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w  Żyrardowie, tel. (46) 855-31-26.

Informację aktualizowano 2021-08-06 - 09:07:23
Informację dodano 2021-08-06 - 09:07:23
Informację wytworzono 2021-08-06 - 09:07:23
Wytwarzający/Odpowiadający Monika Woźniak-Grabek
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie