Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Asystent rodziny

Zdarza się, że rodzina w swoim życiu doświadcza trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W takiej sytuacji może ona otrzymać wsparcie w postaci asystenta rodziny. Asystent rodziny współpracuje z rodziną w życiu codziennym, edukuje i pomaga rozwiązywać problemy, dąży do uzyskania przez rodzinę samodzielności. Praca asystenta może być prowadzona także w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, tel. (46) 855-31-26.

Informację aktualizowano 2021-08-06 - 09:07:53
Informację dodano 2021-08-06 - 09:07:53
Informację wytworzono 2021-08-06 - 09:07:53
Wytwarzający/Odpowiadający Monika Woźniak-Grabek
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie