Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Opieka 75 plus

Celem programu  jest  poprawa  dostępności  do  usług  opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi lub pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości
    wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym
    specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,
  • umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, tel. (46) 855-31-26.

Informację aktualizowano 2021-08-06 - 09:09:27
Informację dodano 2021-08-06 - 09:09:27
Informację wytworzono 2021-08-06 - 09:09:27
Wytwarzający/Odpowiadający Monika Woźniak-Grabek
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie