Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie ogłasza nabór na 1 stanowisko urzędnicze: starszy referent w Zespole Administracyjno-Ekonomicznym

Informację aktualizowano 2021-11-15 - 10:07:06
Informację dodano 2021-11-09 - 14:07:01
Informację wytworzono 2021-11-09 - 14:07:01
Wytwarzający/Odpowiadający Edyta Lubańska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie ogłasza nabór na 1 stanowisko urzędnicze: samodzielny referent w Zespole Administracyjno-Ekonomicznym

Informację aktualizowano 2021-11-15 - 10:06:07
Informację dodano 2021-11-09 - 14:08:42
Informację wytworzono 2021-11-09 - 14:08:42
Wytwarzający/Odpowiadający Edyta Lubańska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie ogłasza nabór na 1 stanowisko urzędnicze: samodzielny referent w Zespole ds. Realizacji Zadań z Zakresu Pomocy Społecznej w Sekcji ds. Realizacji Świadczeń z Pomocy Społecznej

Informację aktualizowano 2021-11-15 - 10:04:50
Informację dodano 2021-11-09 - 14:07:55
Informację wytworzono 2021-11-09 - 14:07:55
Wytwarzający/Odpowiadający Edyta Lubańska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie ogłasza nabór na 3 stanowiska urzędnicze: referent w Zespole do Spraw Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Informację aktualizowano 2021-11-08 - 14:04:30
Informację dodano 2021-10-27 - 15:11:14
Informację wytworzono 2021-10-27 - 15:11:14
Wytwarzający/Odpowiadający Edyta Lubańska
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie